Cập nhật: 08:34:48 10/08/2022

Tập trung tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện như:
- Luật Đất đai.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
- Luật Trẻ em năm 2016.
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
- Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch.
- Luật Cán bộ, công chức.
-Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
- Nghị định số: 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Một số nội dung về cải cách hành chính và chuyển đổi số.